Start TimberChecker en lancering due diligence handleiding

Vanaf 3 maart 2013 is de EU houtverordening (EUTR) van kracht. De VVNH is van het begin af aan betrokken geweest bij de totstandkoming van de EUTR. Met het ingaan van de verordening is het verboden om illegaal gewonnen hout of houtproducten op de markt te brengen in de Europese unie.

De VVNH juicht de komst van de verordening toe en werkt met haar leden al jaren aan het tegengaan van de handel in illegaal hout. De VVNH ondersteunt waar mogelijk leden met de praktische implementatie. Daarvoor is de stichting TimberChecker opgericht en de aanvraag ingediend om als ‘Monitoring Organisation’ op te kunnen treden. Naast meerdere informatiebijeenkomsten hebben leden een informatiepakket ontvangen met onder andere een praktisch stappenplan voor de due diligence procedure.

Lees het persbericht.

Bekijk de handleiding.