Deelnemers

Wanneer u een ‘operator’ bent (u bent degene die het hout voor het eerst op de Europese markt brengt)  en de Europese houtverordening voor u van toepassing is, kunt u zich aansluiten bij een ‘monitoring organisation’ (MO). U kunt bij een MO met al uw vragen terecht over de houtverordening. Een MO controleert of aangesloten deelnemers zich aan de afgesproken procedures houden. Krijgt u controle van de NVWA, dan kunt u in eerste instantie naar de MO verwijzen waar u bij aangesloten bent. De NVWA heeft aangegeven bij het toezicht in eerste instantie naar bedrijven te kijken die niet bij een MO zijn aangesloten.

De VVNH heeft om lidbedrijven optimaal te kunnen ondersteunen bij de implementatie van de EUTR stichting TimberChecker opgericht. De aanvraag voor MO-status is ingediend en op korte termijn zal duidelijk worden welke aanvragen er gehonoreerd worden. Bekijk (link naar ‘TimberChecker, uw vraagbaak over de EUTR’: alleen toegankelijk voor leden) wat TimberChecker voor u kan betekenen en meld u aan met het aanmeldformulier (link naar Aanmeldformulier TimberChecker: alleen toegankelijk voor leden).

Binnenkort volgt hier het overzicht van de TimberChecker-leden.