EU Timber Regulation: Het gaat vooruit, maar meer inzet is nodig

Op 18 februari jl. publiceerde de EU commissie een rapport met de bevindingen over de implementatie van de EUTR gedurende de afgelopen twee jaar.

Daaruit blijkt dat – zoals bekend – niet alle EU lidstaten even hard lopen en dat er dus extra inspanningen nodig zijn, niet alleen van individuele lidstaten maar ook van het bedrijfsleven. Het rapport, de evaluatie, de samenvatting en overige informatie vindt u op:

http://ec.europa.eu/environment/forests/eutr_report.htm